Michelin iş makinesi lastikleri, yer üstü, yer altı, taş ocağı ve inşaat, elleçleme ve liman uygulamalarında kullandığınız her türlü makine için geniş bir  ürün yelpazesi sunmaktadır.

 

Yasal Bildiriler

Bu siteyi düzenleyen:

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (Michelin Lastikleri Fransız İmalatı)
Place des Carmes Déchaux
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9
FRANCE
Telefon : (33) 4 73 32 20 00  Faks : (33)4 73 32 63 81
304 000 000 € sermayeli Sınırlı Hisseli Ortaklık Şirketi.
855 200 507 R.C.S. Clermont-Ferrand
N° SIREN 855 200 507

Topluluk İçi Vergi Numarası: FR33855200507

Bı site tarafından düzenlenmiştir:  

LINKBYNET
5/9 Rue de l'Industrie
93200 Saint-Denis
FRANCE
 Tel : +33 (0)1 48 13 00 00
 Fax : +33 (0)1 48 13 31 21

Yayın müdürü: Mehmet KARACAM

Email: info@tr.michelin.com

Michelin internet sitesini incelemeden önce işbu Genel Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyunuz. Bu site dünyanın her yerinde lastiklerin kullanıcıları ve stokçuları için rezerve edilmiştir. Size uygun ülkeye erişmek için lütfen dünya haritasına bakınız.

Michelin Grubu şirketlerinin kendilerine özgün yasal varlıkları söz konusudur ve yasalar açısından her biri bağımsız tüzel kişillerdir. Bununla birlikte, bu site üzerinde sunulan bilgilerin iletişimlerinin kolaylaştırılabilmesi amacıyla, aşağıdaki terimler kullanılabilecektir: « Michelin », « Grup », « Michelin Grubu » ve « biz »; bu terimler, her biri faaliyetlerini bağımsız bir şekilde yürüten Michelin Grubu şirketlerinin tamamını ifade etmek üzere kullanılmaktadırlar.

MADDE 1: AMAÇ

İşbu Genel Kullanım Koşulları, Michelin'in siteyi kullanımınıza sunmasına ve bu siteye erişim sağlamanıza veya bu siteyi kullanmanıza ilişkin kuralların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Siteye her türlü erişim bu yasal hükümlere uyulması koşuluna bağlıdır. siteye erişim veya sitenin kullanılması işbu Genel Kullanım Koşulları’nın tamamını okuduğunuz, içeriğini tamamen anladığınız ve uygulama içeriğinde ve işbu Genel Kullanım Koşulları’nda belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğiniz ve onayladığınız,  belirtilen şart ve koşullarla bağlı olduğunuz anlamına gelir. Michelin herhangi bir zamanda bu koşullarda tek taraflı olarak değişiklik veya güncelleme yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş halinin siteye konulmasıyla derhal geçerlilik kazanır. Siteye eriştiğiniz veya herhangi bir şekilde kullandığınız anda, bu sayfada yayınlanan şartları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaksınız. Siteye erişim veya sitenin kullanımı, işbu yasal hükümlerin kabulünü ve kişisel verilerin gizliliklerinin korunmasına ilişkin olarak Michelin'in yöntemlerine razı olmayı beraberinde getirir.

MADDE 2 : SİTEYE ERİŞİM

Bu site tüm kullanıcılara açık olup sitede Michelin'in ağır vasıta lastikleri alanındaki innovasyonlarını, faaliyet tecrübesini, Michelin grup marka lastikleri kataloğunu ve bir "Bayi bulucu" içeren bölümler bulunur. Bu site ayrıca, Michelin Euro Assist Yol yardım hizmetine kayıt için özel bir alan da içermektedir.

Michelin sitenin erişilebilirliğini sağlamak için tüm imkânlarını seferber etmekle birlikte, bu alanda herhangi bir yükümlülük taşımamaktadır. Bakım, güncelleme ve bilhassa teknik veya hukuki herhangi bir nedenden dolayı, siteye erişimde aksama ve hatta kesinti olabileceği hatırlatılır. Michelin bu kesintilerden ve bu kesintilere bağlı olabilecek sonuçlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Michelin, kullanıcılara kesintisiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir.

 

MADDE 3 : FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

İçerikler (bilhassa bilgiler, metinler, grafikler, veriler, görseller, fotoğraflar, resimler, videolar ve ses bantları, yazılımlar ve veri tabanları, bu elemanların ve sitenin kendisinin tüm formatları da dâhil olmak ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü diğer görsel veya işitsel materyaller), fikri mülkiyet hakları ve/veya diğer haklar ile korunmaktadırlar. İçerikler, Michelin ve/veya bağlı kuruluşlarının münhasır mülkiyetidir.Kullanıcılara bahşedilen sınırlı haklar ve/veya yalnızca kullanıcı tarafından kullanıma ilişkin özel kullanımına ayrılmış şekilde tek bir yere sadece tek bir kopyalama yapılması durumu hariç olmak üzere, Michelin ve/veya haklarını Michelin'e devretmiş olan bağlı kuruluşlarına ait içeriklerin, herhangi bir araç kullanılarak, tamamen veya kısmen, izinsiz olarak dağıtımı, değiştirilmesi, kopyalanması, çoğaltılması, kiralanması, taklit edilmesi, uyarlanması, tahrip edilmesi, sunumu hukuka aykırıdır. Bu sitede sunulan içeriklerde önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. Bu içerikler, açık veya üstü kapalı hiçbir taahhütte bulunulmaksızın kullanıma sunulurlar ve herhangi bir hasar tazmin talebine konu edilemezler. İçerikler, copyright © 1997-2014 Michelin ile ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere sair yasal mevzuatın koruması altındadır. Logolar lisanslıdır.

Ağır vasıta lastikleri satıcılarına ilişkin toplanan ve inceleme amacıyla bu sitenin kullanıcılarının hizmetine sunulan veriler, Michelin'in üretici ve mülk sahibi olduğu bir veri tabanı oluştururlar. Kullanıcılar, siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Michelin’in yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk kullanıclara aittir. Bu siteye erişim sağlayarak, aşağıdaki taahhütlerde bulunmuş olursunuz:

- Veri tabanı içeriğinin, herhangi bir şekilde tamamen veya kısmen çoğaltılması, sunulması, çevrilmesi, uyarlanması veya dönüştürülmesi eylemlerinde bulunmamak,

- Veri tabanının içeriğinin nitelik veya nicelik açısından temelini oluşturan bölümlerini kısmen veya tamamen, herhangi bir araç veya herhangi bir şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak alınması, depolanması, çoğaltılması, sunulması veya muhafaza edilmesi eylemlerinde bulunmamak,

- Veri tabanının içeriğinin nitelik veya nicelik açısından temelini oluşturan bölümlerini kısmen veya tamamen kamu hizmetine sunmak eylemlerinde bulunmamak,

- Veri tabanının içeriğinin nitelik veya nicelik açısından temelini oluşturan bölümlerini, veri tabanının normal kullanım koşullarının açık bir şekilde dışına çıkacak şekilde, kısmen veya tamamen dış bir ortama alma veya yeniden kullanma eylemlerinde bulunmamak.

MADDE 4 : ELEKTRONİK POSTALAR

Michelin ile eletronik-posta ile iletişim kurmak için, site üzerinde kullanımınıza sunulan elektronik iletişim formlarını doldurmanız gerekmektedir. Michelin tarafından elektronik postalara verilen cevaplar, kullanıcının bulunduğu ülkedeki bir reklam, tanıtım veya ticari faaliyet olarak kabul edilemez veya bu eylemlerin ispatını teşkil etmez.

MADDE 5 : KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI

Genel olarak, sitemizi kimliğinizi ifşa etmeden ve özel bilgilerinizi vermeden ziyaret edebilirsiniz. Michelin, pazarlama hedefleri veya size bir hizmet sunmak için veya bir talebinize cevap vermek amacıyla sizden bilgi isteyebilir.

Toplanan bilgiler, isim, adres, telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi vb. bilgilerdir.

Size daha iyi hizmet verebilmek için, Michelin performansını ölçmek üzere site üzerindeki dolaşımınıza ilişkin anonim verilerini toplayabilir. Michelin, siteye yapılan ziyaretlere yönelik bu istatistikleri web sitesinin ziyaret ediliş şeklini, hangi sayfaların kaç ziyaretçi tarafından ziyaret edildiğini, ziyaretlerin süre ve sıklıkları vb. anlamak üzere değerlendirir. Bu istatistikler, yalnızca işbu site kapsamında sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi amacını taşırlar.

5.1 Kişisel verilerin alıcıları

Sitemiz aracılığı ile toplanan veriler, Michelin ve seçilen çalışma ortakları ve/veya Michelin tarafından talepte bulunulan hizmet sağlayıcılar tarafından alınırlar. Michelin tarafından talepte bulunulan hizmet sağlayıcılar, kendilerine iletilebilecek verilerin gizlilik ve güvenliğine özen gösterecekleri, bu bilgileri yalnızca kendilerine verilen görev kapsamında kullanacakları yönünde, sözleşme ile yükümlüdürler. Michelin, kişisel verilerinizi üçüncü şahıslara satmama, kiralamama veya devretmeme taahhüdü verir. Bununla birlikte, bir hukuki veya idari karar gereği olarak, haklarının ve mallarının korunması için veya ilgili yasalara ters düşmemek amacıyla, Michelin kişisel verilerinizi aktarabilecektir.

5.2 Bilgilere erişim, itiraz, bilgilerde değişiklik yapma ve bilgileri silme hakkı

Kişisel bilgileriniz ilgili Türk mevzuatına uygun olarak Michelin Lastikleri Ticaret A.Ş. tarafından kayıt altında tutulmakta ve Michelin Lastikleri Ticaret A.Ş. tarafından veri yönetimi amacıyla kullanılmaktadır. Michelin Lastikleri Ticaret A.Ş. ile paylaşmış olduğunuz söz konusu kişisel bilgilerinize erişim, bilgilerinizde değişiklik yapma ve bilgilerinizi silme hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, herhangi bir masrafta bulunmaksızın, bilgilerinizin Michelin tarafından toplanması ve kullanılmasına itirazda da bulunabilirsiniz. Diğer yandan, ilgili Türk mevzuatı uyarınca, verilerinizin bilhassa ticari amaçla potansiyel müşteri araştırması kapsamında kullanılmalarına itiraz etme hakkınız saklıdır.

Yukarıda belirtilmiş olan haklarınızı kullanmak üzere, aşağıdaki adresten bize ulaşmanız yeterlidir:

Adres: Tekfen Tower Büyükdere Cad. No: 209, Podyum Kat 4.Levent - 34394 - İSTANBUL

5.3 İnternet sitelerine verilen bağlantılar

Sitemiz başka sitelere bağlantılar içerebilir. Michelin, madde 5.4 ile açıklanan sosyal ağ butonlarının kullanımları durumu haricinde, kişisel verilerinizi bu sitelerle paylaşmaz. Sitemizden ayrıldığınızda, artık kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin farklı uygulamalara tabi olabileceğinizi ve Michelin'in bu uygulamalara yönelik herhangi bir denetiminin söz konusu olmadığını veya sorumluluğu bulunmadığını hatırlatırız.

5.4 Sosyal ağlar

Web sitesi, her biri ilgili sosyal ağ tarafından tedarik edilen ve işletilen sosyal ağ plug-in'leri içermektedir (bundan böyle "sosyal ağ butonları" olarak geçecektir). Bu sosyal ağ butonlarını, ilgili sosyal ağın logoları ile tanıyabilirsiniz. Bu butonlar, ilgili sosyal ağlardaki profil sayfanız üzerinde sitemizin içeriğinin veya hiper-metin bağlantılarının yayınlanmasını sağlarlar. Ayrıca, hoşunuza gitmiş olan içerikler hakkındaki görüşlerinizi veya yorumlarınızı veya tavsiyelerinizi profiliniz üzerinden paylaşmanızı da sağlarlar. Sosyal ağ butonlarını kullandığınızda, bilgileri onları depolayan bir sosyal ağ ile paylaşmış olursunuz. Michelin bu sosyal ağların verilerinizi toplama ve kullanma şekline yönelik hiçbir etkiye ve sorumluluğa sahip değildir. Bu sosyal ağ butonları ile toplanan, işleme tabi tutulan ve daha sonrasında kullanılan verilerin tema ve kapsamlarını öğrenmek için, ilgili sosyal ağların özel yaşama saygı politikalarını incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Diğer yandan, sosyal ağ butonlarını kullanmasanız bile, sitemizin bu tip bir buton içeren bir sayfasını incelediğinizde, gezgininiz sosyal ağın sunucuları ile doğrudan bir bağlantı kurabilir. Sitemizde gezinmeniz sırasında sosyal ağa bağlı olmamanız veya bu sosyal ağın kullanıcı hesabına sahip olmamanız durumunda, söz konusu ağ tarafından siteyi, URL'sini görüntülediğiniz tarih ve saat bilgisi ve kullandığınız işletim sistemi, gezgininizi ve IP adresinize ilişkin bilgiler toplanabilir. Sitemizde gezinmeniz sırasında bir sosyal ağa bağlı olmanız durumunda, söz konusu buton, görüntülenen sayfanın kullanıcı hesabınıza bağlanmasını da sağlayabilir. Sosyal ağın, sitemiz aracılığı ile toplanan bilgileri kullanıcı hesabına bağlamasını arzu etmiyorsanız, sitemizi ziyaret ettiğiniz süre boyunca söz konusu sosyal ağa olan bağlantınızı kesiniz. Michelin, butonlar aracılığı ile sosyal ağlar tarafından toplanan lokasyon bilgilerinin toplanması ve kullanılması üzerinde hiçbir etkiye ve sorumluluğa sahip değildir ve sizi bu bilgilerin kullanımları ve bilhassa reklam amaçlı kullanımları hakkında bilgi edinmek üzere söz konusu sosyal ağların özel yaşamın korunmasına yönelik politikalarını incelemeye davet eder.

Sitemiz, sosyal ağ profillerinizden bilgi almamaktadır.

MADDE 6 : GARANTİ VE SORUMLULUK

Site üzerinde yayınlanan içerikler, herhangi bir açık veya üstü kapalı garantide bulunulmaksızın, "oldukları şekilde", “olduğu gibi” sunulurlar. Michelin, herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin, siteye erişimi veya site içeriklerini değiştirme, düzeltme, geçici süre ile durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. Michelin, bir virüs veya diğer sorunlar nedeniyle bilgisayar donanımlarınızın kontaminasyonu durumunda sorumlu tutulamaz. Bilgisayar donanımlarınızı korumak üzere gerekli tedbirleri almak sizin sorumluluğunuzdadır.

Hiçbir durumda, Michelin, çalışanları, tedarikçileri veya sitede adı geçen çalışma ortakları, sitenin veya site üzerinden elde edilen herhangi bir bilginin kullanılması sonucu oluşan, özellikle ticari veya finansal olmak üzere tabiatı ne olursa olsun, bir aksesuarın veya herhangi başka bir şeyin doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde zarar görmesinden, haksız eylem veya sözleşmeye dayalı eylem veya herhangi başka bir eylem anlamında sorumlu tutulamaz. 

Daha genel bir ifade ile, Michelin hiçbir durumda; sitedeki bir eylem, haksız muamele fiil (ihmal de dahildir), eşitlik veya farklı bir şekilde olsun veya olmasın, sitenin kullanımı veya kullanılamaması ile bağlantılı bir husustan kaynaklanan ya da verilere yetkisiz erişim veya değiştirilmesinden kaynaklanan dolaylı zarar veya kayıptan, özel, tesadüfi, dolaylı veya ceza gerektiren hasarlardan (kullanım kaybı, kar kaybı, gelir kaybı veya veri kaybı dahildir ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) ya da her ne şekilde ya da her ne sebeple olursa olsun hiçbir finansal ya da ekonomik kayıptan dolayı sorumlu tutulamaz. Taraflar bunun makul bir risk paylaşımı olduğunu kabul ederler.

Sitede Michelin çalışma ortaklarının veya üçüncü tarafların sitelerine basit veya detaylı bağlantılar içerir. Detaylı bağlantılar için, bu kişilerin izni alınır. Michelin bu siteler üzerinde herhangi bir denetime sahip değildir ve dolayısı ile erişimleri, içerikleri, kullanılabilirlikleri, doğrulukları, reklamları, bu sitelerden erişilebilen veya bu siteler üzerinde mevcut ürünleri ve/veya hizmetleri konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Michelin, çalışma ortağının sitesinin kullanımı veya erişiminden, bu sitenin yasal düzenlemelere aykırı hareket etmesi nedeniyle, doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek hasarlardan kesinlikle sorumlu tutulamaz.

MADDE 7 : YARGI YETKİSİ VE UYGULANABİLİR YASA

Sitenin ve işbu Genel Kullanım Koşulları’nın tabi olduğu ve yorumunda esas alınacak hukuk, Türk Hukuku’dur. Site ile veya Genel Kullanım Koşulları ile ilgili tüm ihtilaf durumlarında İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir. Sitenin kullanılması, kullanıcının mevcut maddeyi açık olarak onaylamış olduğu anlamına gelir. Bu kullanım koşullarının hükümlerinden birinin hukuka aykırı, geçersiz veya uygulanamaz olarak belirlenmesi durumunda, söz konusu hükmün bu kullanım koşullarının bir parçası olmadığı varsayılır ve bu hüküm, diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanmasını etkilemez.


Yasal Bildiri


Lastik bulucu

Katla