Michelin Entreprenaddäck erbjuder däck för alla typer av entreprenadmaskiner: dagbrott, underjordisk gruvdrift och bygg, industriell hantering och hamnverksamhet.

TK-affärsmodell

Michelin sköter dina däck

Michelin har utvecklat en ny affärsmodell som kallas ton-kilometer (TK) som handlar om att ta över skötseln av däcken på stora gruvmaskiner under hela däckets livscykel. Affärsmodellen omfattar leverans, montering, demontering, underhåll och reparation av däck som används i gruvan samt rådgivning om hur däcken kan bidra till att optimera gruvans produktion.

Debiteringen av tjänsten är proportionerlig till däckets produktiva bidrag till utvinningen. Detta bygger på grundenheten ton-kilometer som har ett enhetspris. Det är därför en faktor* som kvantifierar det arbete som däcket utför under en viss period.

De produktivitetsförbättringar som åstadkoms med hjälp av Michelin kan delas mellan parterna: gruvan, Michelin och tjänsteleverantören.

* Fakturering per ton-kilometer kan göras när Michelin övervakar alla faktorer på anläggningen som har en kvantifierbar inverkan på däckens produktivitet (lutning, deformation, bredd, TKPH, last).


Hitta rätt däck

Mindre

Hitta en återförsäljare eller reparatör

Mindre