Michelin Entreprenaddäck erbjuder däck för alla typer av entreprenadmaskiner: dagbrott, underjordisk gruvdrift och bygg, industriell hantering och hamnverksamhet.

Hämtning av förbrukade däckprodukter

Återvinning av uttjänta däck
Hämtning av förverkade däckprodukter

På grund av allt högre krav på hälsa om miljö har lagstiftningen om insamling och återvinning av uttjänta däck blivit allt strängare i de flesta länder runtom i världen.

I Europa har det exempelvis varit förbjudet att deponera utslitna däck sedan 2006 (direktiv 1999/31/EG). Alla 27 medlemsländer i EU måste därför följa detta direktiv.

I andra länder har en gradvis utveckling av nationella regler lett till byggande av återvinningsanläggningar (t.ex. i Brasilien sedan 2010). Vissa länder, i synnerhet USA, har även implementerat utvinningsprogram för däck som deponerats.

Michelin stödjer bildandet av organisationer som gör däcktillverkare ansvariga för hantering och återvinning av uttjänta däck.


Hitta rätt däck

Mindre

Hitta en återförsäljare eller reparatör

Mindre