Michelin Entreprenaddäck erbjuder däck för alla typer av entreprenadmaskiner: dagbrott, underjordisk gruvdrift och bygg, industriell hantering och hamnverksamhet.

Analys av platsförhållanden

Analys av platsförhållanden

Undersökning av vägskick 

Analys av driftsförhållanden

Däckens livslängd är till stor del beroende av underhållet på anläggningens transportvägar och förutsättningarna på anläggningen (förekomst av stenar, spår och/eller gropar i vägbanor, dränering osv.).

Michelins tekniker kan:

  • genomföra undersökningar för att bedöma underhållsbehovet för transportvägar och lastnings-/lossningsområden;
  • ge förslag på förbättringsåtgärder.

Analysera transportvägar och transportcykler

För att kunna förbättra produktiviteten på anläggningen med bibehållen däckprestanda, är det ibland nödvändigt att förbättra transportvägarna (lutning, dosering, kurvradier, osv.).

Ökad produktivitet leder till snabbare processer. Samtidigt som arbetsmiljösäkerheten på anläggningen upprätthålls måste ökningen även ta hänsyn till maskinernas och däckens begränsningar.

Därför kan Michelins tekniker utföra kompletta anläggningsanalyser, då fordonens olika parametrar analyseras, exempelvis: acceleration, kurvtagningshastigheter, bromsning (frekvens, varaktighet, kraft) osv.

Denna analys görs med hjälp av en särskild programvara kopplad till en GPS och gör det möjligt att rekommendera bättre vägprofiler, maximala hastigheter vid särskilda punkter (enligt maskin och/eller last), osv.

MICHELIN XMINE D2 HJULLASTARE 988G - MICHELIN X-QUARRY DUMPER CAT 971 - Loire - Frankrike

Kontroll av lastning (vägning och centrering av last)

Beroende på densiteten av materialen som transporteras kan en full skopa eller ett fullastat flak innebära att maskinerna överbelastas.

Likaså kan en ojämnt fördelad last på en dumper leda till att däcken på ena sidan överbelastas.
Regelbunden vägning av dumpers och hjullastare (eller rutinmässigt vid hantering av material med hög densitet) betyder att lastningen kan optimeras och kontrolleras.

Med hjälp av 3D-modellering av dumperlastning (genom att avbilda dumpern med laserkamera) kan vi avgöra om centreringen av lasten kan förbättras.

Michelins tekniker kan utföra mycket noggranna lastningskontroller eller rekommendera företag som kan utföra sådana kontroller.

Mätning av dina MICHELIN-däcks koldioxidavtryck

I regel innehåller anbudsförfrågningar för stora anläggningsprojekt specifika miljökrav där bland annat koldioxidutsläpp/koldioxidavtryck är en avgörande aspekt.

Dina maskindäck ingår i koldioxidavtrycket: Michelin har ett verktyg som använder mätningar av t.ex. maskiners nominella last, transportvägarnas utformning (stigningar, nedstigningar, kurvor osv.) och trafikcykler (acceleration, bromsning, osv.). Med dessa värden kan verktyget beräkna däckens koldioxidavtryk.


Hitta rätt däck

Mindre