Michelin Entreprenaddäck erbjuder däck för alla typer av entreprenadmaskiner: dagbrott, underjordisk gruvdrift och bygg, industriell hantering och hamnverksamhet.

tjänster

tjänster

Våra kunder har liknande behov världen över:
- Att öka produktiviteten, minska driftskostnaderna och miljöpåverkan.
- Förbättra eller bibehålla arbetsmiljösäkerheten för både personal och utrustning.

Valet av däck har en direkt koppling till dessa behov. För att MICHELIN-däck ska kunna utnyttjas optimalt får du hjälp av våra expertteam på plats som kan analysera och förbättra anläggningens driftförhållanden. Det gör det möjligt att välja däck baserat på driftsförhållandena och optimera den dagliga användningen.

Hitta rätt däck

Mindre