Michelin Entreprenaddäck erbjuder däck för alla typer av entreprenadmaskiner: dagbrott, underjordisk gruvdrift och bygg, industriell hantering och hamnverksamhet.

Positionering

Produktivitet, säkerhet, miljöskydd – vi har samma prioriteringar som du

Högkvalitativa däck

Högkvalitativa däck

Teknologiskt ledarskap, högkvalitativa produkter och tjänster, operativ effektivitet, industriell styrka – dessa är egenskaper som gör det möjligt för Michelin att förse våra kunder med den bästa servicen.

Med 6 000 medarbetare på tre kontinenter, en årlig budget på nästan 600 miljoner euro för forskning och utveckling och över 2 000 patent, är Michelin en unik innovationskraft inom däckbranschen.

Michelin är en av däckbranschens största aktörer. Redan för över 100 år sedan satsade vi på att öppna upp däckmarknaden och vi har fördelar av exceptionellt god geografisk täckning och satsar på snabbare expansion i utvecklingsländer.

För entreprenaddäck har vi nu 7 olika särskilda fabriksanläggningar för tillverkning av entreprenaddäck och industridäck som hjälper dig att öka produktiviteten. På sex år har vi fördubblat produktionskapaciteten för entreprenaddäck och vi planerar att investera 1,5 miljarder euro under de kommande fem åren.

Prestera mer med mindre

Från val av råmaterial till återvinning av uttjänta däckprodukter är alla våra produkter konstruerade med hänsyn till miljön i alla steg av livscykeln. Arkitektur, konstruktion och material – vi tar hänsyn till alla miljöaspekter redan från designstadiet.
Vi har även genomtänka och standardiserade produktionsprocesser som använder mindre energi och råmaterial – exempelvis genom att göra våra entreprenaddäck 5 till 10 % lättare än konkurrenternas produkter.
Studier visar att däck har störst miljöpåverkan när de används. Inom entreprenadbranschen samarbetar vi därför direkt med kunderna och utnyttjar vår erfarenhet och expertis för att minska däckens koldioxidavtryck. 

Säkerhet kommer i första hand

Säkerhet i första hand

Säkerhet är ett kärnvärde inom Michelin-koncernen, vilket säkerställs av våra högkvalitativa produkter som ger optimal förarsäkerhet.
Inom entreprenaddäckbranschen testas våra produkter året runt i verkliga förhållanden i vårt världsunika testcenter i Almeria i Spanien.
Många av våra tekniska innovationer fokuserar på ökad säkerhet. Vi har även fördelen av de bästa experterna inom däckanvändning – inklusive säkerhet. Därför kan vi erbjuda ett ständigt växande tjänsteutbud som dessutom bidrar till en säkrare arbetsmiljö.


Hitta rätt däck

Mindre