Michelin Entreprenaddäck erbjuder däck för alla typer av entreprenadmaskiner: dagbrott, underjordisk gruvdrift och bygg, industriell hantering och hamnverksamhet.

Våra åtaganden

Prestanda och ansvar

Michelinkoncernens filosofi har alltid varit att förutse stora utmaningar för att kunna erbjuda bästa tänkbara service och kvalitet. Minskningen av vår miljöpåverkan är en av koncernens största utmaningar. Som bevis på detta engagemang lanserade vi redan redan under 2002 ett miljöprogram med åtgärder som ska minska vårt miljöavtryck. Som Edouard Michelin sade år 2001: ”Michelin måste främja det som nu uppenbarligen går hand i hand: mobilitet och respekt för miljön.” Det är därför som vår innovationspolicy fokuserar på effekterna av miljöpåverkan och mobilitet.

Bibendum Challenge

 

Minskad miljöpåverkan

MEF

År 2005 skapade Michelin MEF (Michelin Environmental Footprint), en miljöledningsstandard för våra produktionsanläggningar. MEF omfattar många miljöaspekter, bland annat reducering av vatten- och energiförbrukning, reducering av koldioxidutsläpp, flyktiga organiska föreningar och avfallsmängder. Sedan 2005 har vi minskat vårt miljöavtryck med 33 % och målsättningen är att intensifiera denna satsning under kommande år.

För hållbar mobilitet

I en värld där rörligheten av människor och varor blir allt viktigare är det viktigt att se innovation som en långsiktig satsning. Genom att uppfinna radialdäcket år 1946 och sedan det lättrullande däcket år 1992, gjorde Michelin-koncernen det möjligt för fordon att minska den nödvändiga energimängden för att driva dem. Vårt engagemang i hållbar mobilitet slutar inte där. Varje år sedan 1998 anordnar vi "Challenge Bibendum", ett internationellt evenemang som samlar företag, experter, journalister och beslutsfattare för att diskutera viktiga frågor kring hållbar mobilitet.