Michelin Entreprenaddäck erbjuder däck för alla typer av entreprenadmaskiner: dagbrott, underjordisk gruvdrift och bygg, industriell hantering och hamnverksamhet.

Entreprenaddäck med miljövänliga egenskaper

Miljöanpassad tillverkning av entreprenaddäck

Val av råmaterial och produktionsprocesser

Hevea

Däcktillverkningens effekter på miljön är relativt begränsade jämfört med effekterna av själva användningen. Tillverkningen står för mellan 6 och 10 % av det totala koldioxidavtrycket, utvinning av råmaterial och distribution inräknat. Michelins målsättning är att minska avtrycket ytterligare genom att införa ännu strängare rutiner kring råvaruhanteringen.

Genom effektivare användning av råvarorna har vi lyckats tillverka marknadens lättaste entreprenad- och industridäck. Detta innebär ett minskat antal råvaror, lättare produkter och därigenom produkter som kräver mindre rörelseenergi.

För att minska utsläppen av flyktiga organiska föreningar (VOC) har Michelin även dramatiskt minskat användningen av lösningsmedel i produktionsprocesserna.

Michelin har dessutom valt att följa ett EU-direktiv om utfasning av högaromatiska oljor. Vi är den första tillverkaren som är helt fri från högaromatiska oljor, vilket är en stor teknisk bedrift och ett viktigt ekologiskt framsteg.

Våra produktionsanläggningar  

Alla våra fabriker som tillverkar entreprenaddäck är ISO 14001-certifierade. Denna standard bekräftar att företaget använder ett miljöledningssystem.
Michelin utför även interna revisioner på sina leverantörer för att se till att de uppfyller miljö- och sociala bestämmelser i sina respektive länder. 80 % av råmaterialen som vi använder kommer från ISO 14001-certifierade anläggningar.

Michelin utvecklar även användningen av förnyelsebar energi: vindkraft, biomassa och solenergi. Dessa nya energiproduktionsmetoder minskar de direkta och indirekta koldioxidutsläppen med omkring 30 000 ton om året.
I Le Puy-en-Velay, en fransk tillverkningsanläggning för entreprenaddäck, har vi installerat över 17 000 solpaneler, som täcker ett område som motsvarar 3 fotbollsplaner och genererar en effekt som motsvarar energibehovet för 1 200 hushåll. Detta är en Frankrikes största solenergianläggningar på en industrianläggning.

Produktionsanläggningar  - Puy-en-Velay Frankrike