Michelin Entreprenaddäck erbjuder däck för alla typer av entreprenadmaskiner: dagbrott, underjordisk gruvdrift och bygg, industriell hantering och hamnverksamhet.

Återvinning

När däcket är förbrukat

Hanteringen av uttjänta däck är en viktig samhällsfråga och lagstiftningen blir allt strängare. Stora mängder uttjänta däck återvinns helt och hållet i vissa länder och kan användas som begagnade däck, regummerade däck, återvunnet material eller förbrännas för energiutvinning. Beroende på storleken kan det vara möjligt för däckåtervinningsanläggningar att även hantera entreprenaddäck. 

Återvinning av uttjänta däck  

Michelin stödjer bildandet av organisationer som gör däcktillverkare ansvariga för hantering och återvinning av uttjänta däck. 
Runtom i världen väljer många industrier att använda slitna däck som en alternativ energikälla i ugnar i kraftverk, industriella pannor, ugnar, cementfabriker, osv. I USA har över 150 miljoner däck bearbetats och utnyttjats som energi under de senaste 10 åren.

Uttjänta däck kan även återanvändas för andra ändamål. Vid konstruktion av dammar, vallar eller för ljudisolering av väggar har denna råvara ett antal fördelar. Nedmalda däck har visat sig vara en effektiv åtgärd för att öka elasticiteten av asfalt på vägbanor. 


Hitta rätt däck

Mindre