Michelin Entreprenaddäck erbjuder däck för alla typer av entreprenadmaskiner: dagbrott, underjordisk gruvdrift och bygg, industriell hantering och hamnverksamhet.

Användar- och underhållsguide

”Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas och vilka verktyg ska användas för montering av däck som kan väga flera ton? Vilka möjligheter finns att reparera denna dyra utrustning? Hur ska verkstaden där däcken underhålls vara organiserad? Vilka produkter och tillbehör på marknaden rekommenderas? Hur uppnås total säkerhet i arbetet?”

Användar- och underhållsguiden innehåller svar på dessa och likande frågor.

Vi vill dela med oss av våra erfarenheter och göra det enklare för dig att få tillgång till alla rekommenderade rutiner för korrekt användning och kontroll av dina däck.

Dessa rekommendationer gör det enklare att nyttja däckens potential och öka lönsamheten på ett säkert sätt.

LADDA NER ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSGUIDEN