Michelin Entreprenaddäck erbjuder däck för alla typer av entreprenadmaskiner: dagbrott, underjordisk gruvdrift och bygg, industriell hantering och hamnverksamhet.

Allmänna rekommendationer

Allt du behöver veta om MICHELIN entreprenaddäck

Däcket är den enda kontaktpunkten mellan maskinen och marken. Du måste säkerställa att däcken underhålls och sköts för att garantera deras prestanda och säkerhet.

Läs markeringarna noga

Markeringarna på däcksidorna ger dig information om vilken produkt som bäst passar dina behov.

MICHELIN XMINE D2

Radialkonstruktion: R


Däckets nominella sektionsbredd (tum) 35


Däckserie: höjd-/breddförhållande:  H/S = 0,65


Rekommenderad fälgdiameter (tum): 33


Däckets lastkapacitet: **


Användningstyp:
Hjullastare (L) med djupt däckmönster (5)


Radialdäck


Däck för hjullastare


Slanglösa däck


Tillverkare: MICHELIN


Däckmönster: XMINE D2


Välj däck med omsorg

Att välja rätt MICHELIN entreprenaddäck däck är viktigt för att säkerställa optimal prestanda. 

Steg 1: Ange användningsområde

Det internationella klassificeringssystemet har 4 användningsområden. Klassificeringen anges på däcksidan.

 • : Hjulvältare
 • G : Väghyvel
 • : Markarbeten
 • : Hjullastare och bandschaktare

 
Steg 2: Analys av användningsförhållanden och underlag

Det finns olika mönsterdjup och däckmönster. Val av däckmönster beror huvudsakligen på underlagets eller vägarnas egenskaper: grepp, risk för skador, snabbt slitage. Maskinens prestanda beror till stor del på val av däck.

 • 1 : Lameller (normalt mönsterdjup)
 • 2 : Dragkraft (normalt mönsterdjup)
 • 3 : Normal (normalt mönsterdjup)
 • 4 : Djupt: (djupt däckmönster)
 • 5 : Mycket djupt (mycket djupt däckmönster).
 • 7 : Flotation (normalt däckmönster)
Mönsterdjup

Steg 3: Känn till ditt TKPH

TKPH

För att kunna välja rätt däck måste du känna till ditt TKPH. TKPH (ton-kilometer per timme) är i praktiken ett uttryck för däckens arbetskapacitet. För samma däckdimension och däckmönster kan det finnas flera olika gummisorter, som alla har olika TKPH.

TKPH-värdet är en del av däckets egenskaper.

Värdet bygger på däckets specifika lastkapacitet, antalet tillåtna kilometer per timme baserat på en omgivande temperatur på 38 °C.

Korrekt montering och demontering av däck

Montering och demontering av däck

Korrekt montering som utförs i överensstämmelse med rekommenderade arbetsmetoder och enligt gällande säkerhetsföreskrifter ger bästa skydd både för utrustning och personal och gör också att däckens fulla potential kan utnyttjas. Felaktig montering kan orsaka skador på däck, fordon och personal (allvarliga skador eller till och med dödsfall).

Därför är det mycket viktigt att dessa rutiner utförs av utbildad personal som har tillgång till lämplig utrustning.

Mer information finns i Användar- och underhållsguiden för MICHELIN entreprenaddäck.

Underhåll däcken korrekt 

Underhåll av dina däck

Däcken måste kontrolleras regelbundet för att upptäcka ojämnt slitage och eventuella skador. Eventuella synliga perforeringar, skärskador eller deformationer på slitbanan, däcksidorna eller vulstområdet måste undersökas noggrant av en däckspecialist.

Det samma gäller skador på fälgen. 

Kontroll av däckslitage

Kontroll av däckslitage

Kontroll av slitaget ska göras på flera olika ställen på däcket. 
Kontrollen kan göras med en mönsterdjupsmätare eller genom att man tittar på slitageindikatorn på slitbanan (anges av en symbol på skuldran när en sådan finns).

Använd korrekt däcktryck

Korrekt däcktryck är även avgörande, inte bara för optimal däckprestanda, utan även för säkerheten. Korrekt däcktryck är en förutsättning för korrekt maskinhantering (grepp, bromsning) och för att bibehålla däckets kvalité.
Undertryck och övertryck kan ha en betydande effekt på däckens prestanda. För lågt däcktryck leder till förhöjd däcktemperatur och kan leda till permanenta skador på de interna komponenterna, förstöra däcket eller ge snabb tryckförlust. 
För högt däcktryck kan orsaka snabbt och ojämnt slitage och ökad känslighet för kraftiga stötar (skador på slitbanan, haveri av däckstommen).

Följ alltid däcktillverkarens rekommenderade däcktryck.

Trycket för ett Michelin-däck kan endast anges av din Michelin-kontakt eller en däckspecialist som tar hänsyn till miljön där däcket används (typ av maskin, typ av underlag, cykellängd, material som transporteras, lastvikter osv.).

Pumpa dina däck

Reparera däcken ordentligt

Reparera dina däck

Alla reparationer ska utföras av en utbildad och behörig fackman. Innan reparation utförs ska däcket alltid inspekteras noggrant av en däckspecialist.
Det är inte alla skador som kan repareras. Ett däck som har använts med för lågt däcktryck eller med punktering kan ha fått permanenta skador. Då måste en grundlig kontroll av däckets insida göras för att fastställa om det går att reparera.
Däcket måste demonteras så att dess skick kan bedömas, liksom vilken reparation som kan krävas. 

Förvara däcken säkert

Däck måste förvaras:

Förvara dina däck

I lokaler med god ventilation och där det är torrt och varmt, men skyddat från direkt solljus.
Skyddat från kemiska ämnen, lösningsmedel och kolväten som kan påverka gummits egenskaper.
Skyddat från föremål som kan sticka sönder gummit (metallstavar, trä, osv.),
I skydd från värmekällor, eld, glödande föremål, material som kan orsaka gnistbildning eller elektrisk urladdning och skyddat från eventuella ozonkällor (transformatorer, elmotorer, svetsutrustning, osv.).

Felaktig däckhantering kan orsaka permanenta skador och kan även innebära allvarliga eller dödliga konsekvenser för föraren. För att förhindra skador på vulstområdet och eventuella följdskador rekommenderar vi följande:

 • lyft inte däcket direkt med krok och kran;
 • använd platta remmar (inte kätting eller vajer);
 • lyft däcket under slitbanan, inte genom däckets mitt (vulstområdet) när gaffeltruck används;
 • följ alltid gällande säkerhetsföreskrifter på anläggningen.

Montören måste alltid bära skyddsutrustning.


Hitta rätt däck

Mindre