Michelin Entreprenaddäck erbjuder däck för alla typer av entreprenadmaskiner: dagbrott, underjordisk gruvdrift och bygg, industriell hantering och hamnverksamhet.

MICHELIN Earthmover Professionals

MICHELIN Earthmover Professionals i Europa

Du vill ha det bästa för dina entreprenaddäck – och det vill även Michelin. Vi har de bästa professionella återförsäljarna i branschen – experter som kan garantera konstant, högklassig professionell service ute hos kunderna och följer Michelins säkerhets- och miljöföreskrifter. De är ”MICHELIN Earthmover Professionals” som kan erbjuda marknadens mest avancerade skräddarsydda lösningar.

Programlansering

Programmet MICHELIN Earthmover Professionals lanseras nu i 13 länder i Västeuropa. Programmet kontrolleras av externa organ, under faktiska förhållanden vid montering och demontering av entreprenaddäck.

MICHELIN Earthmover Professionals fyra löften

Löfte nr. 1: PROFESSIONALISM

Representanter av MICHELIN Earthmover Professionals är utbildade och erkända för sina fackkunskaper inom entreprenaddäck för att kunna uppfylla dina förväntningar: 

  • Deras tekniker kontrolleras regelbundet på plats av en oberoende instan;
  • Deras expertis uppdateras med fortlöpande utbildning;
  • De ger de bästa råden för att optimera dina däcks prestanda.
MICHELIN Earthmover Professionals

Löfte nr. 2: UTRUSTNING

Representanter för MICHELIN Earthmover Professionals erbjuder kvalitetsprodukter anpassade till din verksamhet och exklusiva tjänster som ökar produktiviteten: 

  • De arbetar ute på dina anläggningar och använder särskild utrustning avsedd för entreprenaddäck;
  • De erbjuder reparationsservice och ersättningslösningar för dina entreprenaddäck.

Löfte nr. 3: SÄKERHET/MILJÖ

MICHELIN Earthmover Professionals följer dina säkerhets- och miljöföreskrifter till punkt och pricka: 

  • Deras tekniker får utbildning i din miljö- och säkerhetspolicy;
  • De hanterar uttjänta entreprenaddäck i enlighet med gällande miljölagstiftning och standarder.

Löfte nr. 4: NÄRHET

MICHELIN Earthmover Professionals representanter finns nära och är alltid redo att ingripa:

  • De sköter däckövervakning och underhåll på plats;
  • Jourservice finns tillgänglig dygnet runt vad du än behöver;
  • De tar fram skräddarsydda lösningar på begäran.
MICHELIN Earthmover Professionnals
Återförsäljare

Hitta rätt däck

Mindre

Hitta en återförsäljare eller reparatör

Mindre