Michelin oferuje opony przemysłowe do wszystkich typów maszyn używanych w przemyśle wydobywczym, kamieniołomach, na placach budowy, w portach i transporcie w terminalach przeładunkowych.

Odzysk zużytych opon

Recykling zużytych opon 

Recykling zużytych opon

W odpowiedzi na coraz bardziej rygorystyczne wymogi związane ze zdrowiem i ochroną środowiska większośc krajów zaostrza przepisy regulujące zbiórki i recykling zużytych opon.

W Europie wyrzucanie zużytych opon na wysypiska jest zabronione od 2006 r. (dyrektywa Rady 1999/31/WE). Każde z 27 państw członkowskich UE jest zobowiązane do stosowania się do niniejszej dyrektywy.

Stopniowe wprowadzanie tych przepisów w innych zakątkach świata skutkuje dynamicznym powstawaniem zakładów recyklingu (np. w Brazylii od 2010 r.). Niektóre kraje, np. Stany Zjednoczone, wprowadziły nawet programy odzyskiwania materiałów z opon z wysypisk.

Wszędzie, gdzie to możliwe Michelin wspiera inicjatywy, których celem jest powoływanie organizacji czuwających nad odpowiedzialnością producentów opon w zakresie opracowywania i zarządzania systemami recyklingu opon.


Znajdź właściwą oponę

Fold down

Znajdź dilera lub serwis

Fold down