Michelin oferuje opony przemysłowe do wszystkich typów maszyn używanych w przemyśle wydobywczym, kamieniołomach, na placach budowy, w portach i transporcie w terminalach przeładunkowych.

Ogólne zalecenia

Wszystko, co musisz wiedzieć o  oponach przemysłowych MICHELIN

Opona to jedyny punkt kontaktu maszyny z podłożem. Aby mieć gwarancję bezpieczeństwa i osiągów opon, konieczne jest właściwe konserwowanie opon i utrzymywanie ich w jak najlepszym stanie. 

Dokładnie czytaj oznaczenia na bokach opon

Oznaczenia na bokach opon zawierają ważne informacje i umożliwiają wybór produktu, który jest idealnie dostosowany do Twoich potrzeb.

MICHELIN XMINE D2

Konstrukcja radialna: R


Nominalna szerokość opony (w calach): 35


Profil: stosunek wys./szer. = 0,65


Zalecana średnica obręczy (w calach): 33


Nośność opony: **


Typ użytkowania:
Ładowarki (L); głęboki bieżnik (5)


Opona radialna


Opona do ładowarek


Opona bezdętkowa


Producent: MICHELIN


Rzeźba bieżnika: XMINED2


Dokładnie wybieraj opony

Wybór właściwych opon  MICHELIN jest rzeczą niezbędną do zapewnienia ich optymalnych osiągów. 

Krok 1: Określenie typu użytkowania

Według międzynarodowej klasyfikacji istnieją 4 typy użytkowania. Oznaczenie klasyfikacji użytkowania znajduje się na boku opony.

 • C : Compactor (walce drogowe, zagęszczarki)
 • G : Grader (równiarki)
 • E : Earthmoving (maszyny do prac ziemnych)
 • L : Loader and bulldozer (ładowarki i spychacze kołowe)

 
Krok 2: Analiza warunków użytkowania i typu podłoża

Opony mają bieżniki o różnej rzeźbie i głębokości. Różnice w rzeźbie bieżnika opon wynikają przede wszystkim z problemów związanych z użytkowaniem sprzętu na danym podłożu: przyczepnością, ryzykiem przecięcia opon i tempem zużycia. Optymalna wydajność maszyn zależy w dużej mierze od wyboru właściwych opon. Najbardziej odpowiednie rozwiązanie MICHELIN będzie zawsze dobrane z uwzględnieniem wszystkich aspektów warunków użytkowania.

 • 1 : Żebrowany (bieżnik o standardowej głębokości)
 • 2 : Trakcyjny (bieżnik o standardowej głębokości)
 • 3 : Normalny (bieżnik o standardowej głębokości)
 • 4 : Głęboki: (bieżnik głęboki)
 • 5 : Bardzo głęboki (bieżnik bardzo głęboki)
 • 7 : Flotacyjny (bieżnik o standardowej głębokości)
Głębokość bieżnika

 
Krok 3: Poznaj TKPH (tonokilometr na godzinę)

TKPH

Aby wybrać właściwą oponę, musisz znać TKPH. TKPH (tonokilometr na godzinę) lub TMPH (tonomila na godzinę) jest zasadniczą charakterystyką wydajności twoich opon. Opony w identycznym rozmiarze i o takiej samej rzeźbie bieżnika, ale z wykonane z innej mieszanki gumy będą mieć inne TKPH.

Wartości TKPH i TMPH są elementem specyfikacji opon.

Zależą od nośności opon, liczby kilometrów pokonywanych w ciągu godziny według typu i są podane dla znormalizowanej temperatury 38°C.

Poprawny montaż i demontaż opon 

Montaż i demontaż opon

Poprawny montaż opon przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP chroni pracowników i urządzenia oraz pozwala na pełne wykorzystanie całego potencjału opony. Niewłaściwy montaż opon może prowadzić do uszkodzenia pojazdu lub grozić zdrowiu i życiu ludzi.

Jest zatem konieczne, aby wszystkie czynności związane z montażem opon były wykonywane przez wykwalifikowany personel z użyciem odpowiednich narzędzi.

Więcej informacji znajduje się w Podręczniku użytkowania i konserwacji opon przemysłowych MICHELIN.

Konserwacja opon 

Konserwacja opon

Stan opon należy regularnie sprawdzać, tak aby możliwe było wykrycie ewentualnych uszkodzeń i nieregularnych form zużycia. Wszelkie przebicia, przecięcia lub zniekształcenia widoczne w obszarze bieżnika, na bokach opon lub w okolicach stopki muszą być poddane dokładnej weryfikacji przeprowadzonej przez specjalistę od opon.

Tak samo należy postępować w przypadku uszkodzeń felg. 

Sprawdzanie zużycia opon

Sprawdzanie zużycia 

Stopień zużycia bieżnika należy zawsze sprawdzać w kilku miejscach na oponie. 
Głębokość rowków bieżnika można sprawdzać głębokościomierzem lub skorzystać ze wskaźników zużycia bieżnika (oznaczonych na boku opony odpowiednim symbolem).

 

Właściwe ciśnienie w oponach

Ciśnienie w oponach jest czynnikiem, który nie tylko ma decydujący wpływ na optymalne osiągi opon, ale również na bezpieczeństwo ich użytkowania. Prawidłowe ciśnienie jest niezbędne dla właściwego zachowania pojazdu (przyczepność, hamowanie) oraz dla utrzymania integralności opony.
Jazda na oponach z zaniżonym lub zawyżonym ciśnieniem może znacząco wpływać na parametry osiągów opon. Zaniżone ciśnienie w oponach prowadzi do przegrzewania się gumy i może spowodować nieodwracalne uszkodzenie lub zniszczenie wewnętrznych elementów opony i nagłe ujście powietrza. 
Zawyżone ciśnienie może z kolei prowadzić do przedwczesnego i nieregularnego zużycia ogumienia, a w konsekwencji do obniżenia odporności opon na uderzenia prowadzące do uszkodzeń bieżnika, rozerwania karkasu itp.

Pompując opony, należy bezwzględnie przestrzegać wartości ciśnienia zalecanego przez producenta opon i pojazdu.

Tylko przedstawiciel techniczno-handlowy Michelin lub specjalista od opon mogą po uprzednim przeanalizowaniu różnych aspektów użytkowania opon (m.in. typu podłoża, długości cykli roboczych, przewożonego materiału, obciążenia) dokładnie określić właściwe ciśnienie robocze.

Pompowanie opon

 

 

Właściwe naprawy opon

Naprawy opon

Naprawy opon mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistę. O konieczności napraw decyduje wynik skrupulatnej inspekcji ogumienia przeprowadzonej przez fachowca.
Nie wszystkie uszkodzenia nadają się do naprawy. Opona użytkowana z zaniżonym ciśnieniem lub bez ciśnienia może być nieodwracalnie uszkodzona. Tylko dokładna inspekcja wnętrza opony można zdecydować, czy opona nadaje się do naprawy.
Oponę trzeba zdemontować, ponieważ tylko wtedy można w jednoznaczny sposób określić jej stan i rodzaj ewentualnych napraw. 

 

Właściwe przechowywanie opon

Opony powinny być przechowywane: 

Przechowywanie opon
 • W suchym pomieszczeniu ze sprawną wentylacją, o umiarkowanej temperaturze, osłoniętym przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych, wilgocią i złymi warunkami atmosferycznymi.
 • Z dala od wszelkich substancji chemicznych, rozpuszczalników, produktów ropopochodnych, które mogłyby zmienić strukturę gumy.
 • Z dala od przedmiotów mogących przebić gumę (ostre przedmioty metalowe lub drewniane itp.).
 • Z dala od otwartego ognia, rozżarzonych elementów, przedmiotów powodujących iskrzenie czy wyładowania elektryczne (transformatory, silniki elektryczne, sprzęt spawalniczy itp.) oraz urządzeń wytwarzających ozon.

Nieprawidłowe transportowanie opon może skutkować ich nieodwracalnym uszkodzeniem i może być przyczyną wypadku przy pracy z ofiarami śmiertelnymi. W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia drutówki opony i ewentualnych skutków takiego uszkodzenia radzimy: 

 • Nie podnosić opony bezpośrednio na haku dźwigu.
 • Używać płaskich pasów (zabronione jest używanie taśm metalowych lub łańcuchów).
 • Przewozić oponę, kładąc ją płasko na widłach wózka widłowego.
 • Zawsze stosować się do zaleceń BHP obowiązujących w miejscu pracy. 

Operatorzy muszą nosić odpowiednie elementy ochrony osobistej.


Znajdź właściwą oponę

Fold down