Michelin oferuje opony przemysłowe do wszystkich typów maszyn używanych w przemyśle wydobywczym, kamieniołomach, na placach budowy, w portach i transporcie w terminalach przeładunkowych.

Eksperci terenowi

Zespół ekspertów terenowych u twego boku

Żywotność opon ma fundamentalne znaczenie w produktywności sektora przemysłowego. Trwałość produktów  MICHELIN zależy nie tylko od ich wysokiej jakości, ale również od ich obsługi przez ekspertów terenowych, którzy pomagają w określaniu optymalnych parametrów użytkowania w zależności od warunków pracy.

Eksperci w terenie