Michelin oferuje opony przemysłowe do wszystkich typów maszyn używanych w przemyśle wydobywczym, kamieniołomach, na placach budowy, w portach i transporcie w terminalach przeładunkowych.

Zespoły ekspertów do usług

Najbardziej efektywna posprzedażna obsługa serwisowa na rynku
Eksperci

Zespoły terenowych ekspertów technicznych Michelin działają w ponad 170 krajach, oferując pomoc, doradztwo i szkolenia. 

Do ich codziennych obowiązków należy ocena warunków pracy maszyn klientów oraz analiza flot i opon niezbędna do udzielania zaleceń i sugestii działań naprawczych.
Najważniejszym celem tych wszystkich działań jest stałe podnoszenie bezpieczeństwa użytkowników opon, obniżanie ich kosztów operacyjnych i poprawa wydajności.
W samym tylko sektorze górniczym Michelin posiada 200 inżynierów terenowych udzielających zaleceń odnośnie optymalnego wykorzystania opon, poprawy jakości szlaków komunikacyjnych i optymalizacji cykli pracy maszyn. 

Dzięki codziennej pracy z naszymi klientami nieprzerwanie zwiększamy zasób wiedzy o środowisku pracy i warunkach użytkowania opon. W ten sposób lepiej rozumiemy ich wymagania i możemy się jeszcze lepiej do nich przygotować.
Nasza globalna organizacja umożliwia nam szybkie reagowanie i niesienie skutecznej pomocy.
Takie globalne zarządzanie pozwala nam podejmować decyzje szybciej niż konkurencja. 


Znajdź właściwą oponę

Fold down