Michelin oferuje opony przemysłowe do wszystkich typów maszyn używanych w przemyśle wydobywczym, kamieniołomach, na placach budowy, w portach i transporcie w terminalach przeładunkowych.

Zarządzanie recyklingiem

Koniec życia opony 

Gospodarka zużytymi oponami jest prawdziwym, coraz mocniej regulowanym problemem społecznym. Zużyte opony odbiera się dziś od ich użytkowników w dużych ilościach. W wielu krajach opony zużyte i bieżnikowane trafiają do recyklingu, służą do odzyskiwania surówców lub są używane jako opał w elektrowniach. W zależności od rozmiaru niektóre opony przemysłowe można poddawać recyklingowi w zakładach recyklingu opon osobowych i ciężarowych.  

Recykling zużytych opon  

Wszędzie, gdzie to możliwe Michelin wspiera inicjatywy mające na celu powoływanie organizacji czuwających nad odpowiedzialnością producentów opon w zakresie opracowywania i zarządzania systemami recyklingu opon. 
Wiele gałęzi przemysłu na całym świecie stosuje zużyte opon jako alternatywne paliwo. Stanowią one opał m.in. w elektrowniach, kotłach przemysłowych, spalarniach czy cementowniach. W USA w ciągu ostatnich 10 lat przetworzono i użyto jako źródło energii ponad 150 milionów opon.

Zużyte opony mają również szereg innych zastosowań. Są wykorzystywane przy budowie zbiorników kanalizacyjnych, nasypów czy ekranów akustycznych. Gumę z żużytych opon dodaje się także do asfaltu, aby zwiększyć jego elastyczność. 

 

Trwałe opony

Znajdź właściwą oponę

Fold down