Michelin oferuje opony przemysłowe do wszystkich typów maszyn używanych w przemyśle wydobywczym, kamieniołomach, na placach budowy, w portach i transporcie w terminalach przeładunkowych.

Nasze zobowiązania

Osiągnięcia i Odpowiedzialność 

Grupa Michelin zawsze postępowała zgodnie z filozofią przewidywania dużych wyzwań, tak by móc oferować najlepsze usługi i najwyższą jakość. Zmniejszenie oddziaływania na środowisko naszych zakładów i produktów stanowi dziś jedno z większych wyzwań, którym Grupa musi stawić czoła. Na dowód tego w roku 2002 opracowaliśmy kartę, w której definiujemy kierunki naszych działań mających na celu zmniejszenie wpływu naszych jednostek i zakładów na środowisko, zgodnie z tym, co w roku 2001 powiedział Edouard Michelin: "Michelin musi wspierać to, co jest w jasny sposób nierozłączne: mobilność i poszanowanie środowiska naturalnego". Dlatego nasza polityka innowacyjności skupia się na oddziaływaniu na środowisko i mobilności. 

Bibendum Challenge

Zmniejszenie wpływu na środowisko  

MEF

W 2005 roku Michelin rozpoczął program MEF (Michelin Environmental Footprint), który wyznacza standardy zarządzania wydajnością naszych zakładów. MEF obejmuje kilka obszarów takich jak obniżenie zużycia wody i energii, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i lotnych związków organicznych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Od roku 2005 obniżyliśmy oddziaływanie na środowisko naszych zakładów o 33%, a naszym celem w nadchodzących latach jest intensyfikacja działań związanych ze strategia MEF.

Ku zrównoważonej mobilności

W świecie, w którym mobilność ludzi i towarów nabiera coraz większego znaczenia, rzeczą niezwykle ważną jest postrzeganie innowacyjności jako długoterminowego zobowiązania. Opracowując w 1946 roku oponę radialną i oponę o niskich oporach toczenia w roku 1992, Grupa Michelin umożliwiła znaczne zmniejszenie ilości energii potrzebnej do poruszania się pojazdów. Na tym jednak nie kończy się nasze zobowiązanie do zapewniania zrównoważonej mobilności. Od roku 1998 organizujemy coroczne, międzynarodowe zawody Bibendum Challenge. Impreza przyciąga koncerny, ekspertów, dziennikarzy i decydentów, którzy mogą wspólnie zastanowić się nad najważniejszymi problemami zrównoważonej mobilności.


Znajdź właściwą oponę

Fold down