Michelin oferuje opony przemysłowe do wszystkich typów maszyn używanych w przemyśle wydobywczym, kamieniołomach, na placach budowy, w portach i transporcie w terminalach przeładunkowych.

Ekologiczna strategia Opon Przemysłowych Michelin

Ekologia a opony przemysłowe Michelin

Dobór surowców i procesów produkcyjnych

Plantacje kauczukowców

Wpływ produkcji opon na środowisko jest niewielki w porównaniu z oddziaływaniem na środowisko opon podczas użytkowania. Produkcja wraz z procesem pozyskiwania surowców i dystrybucją opon to zaledwie 6-10% całkowitego oddziaływania. Michelin dokłada wszelkich starań, aby poprzez restrykcyjną gospodarkę surowcami jeszcze bardziej ograniczać to oddziaływanie.

Poprzez lepsze wykorzystywanie naszych surowców udało nam się skonstruować najlżejsze opony przemysłowe dostępne dziś na rynku. Oznacza to mniej zużywanych materiałów oraz lżejsze opony, których wprawienie w ruch wymaga mniejszej ilości energii.

W celu zmniejszenia emisji lotnych związków organicznych Michelin dokonał również drastycznego ograniczenia rozpuszczalników stosowanych w procesach produkcyjnych.

Postępując zgodnie z europejską dyrektywą o eliminacji olejów aromatycznych, Michelin zaprzestał ich stosowania w swoich fabrykach na całym świecie, stając się tym samym pierwszym producentem opon, który całkowicie zrezygnował z olejów aromatycznych w swoich produktach. Było to duże wyzwanie, ale zarazem ważny krok naprzód w ochronie środowiska.

Zakłady produkcyjne Michelin 

Wszystkie fabryki opon przemysłowych Michelin posiadają certyfikat ISO 14001. Te standardy potwierdzają obecność i wdrażanie polityki ochrony środowiska.
Michelin przeprowadza także audyty swoich wewnętrznych dostawców, aby mieć pewność, że przestrzegają oni przepisów środowiskowych i standardów społecznych w swoich krajach. 80% używanych przez nas surowców pochodzi z zakładów posiadających certyfikat ISO 14001.

Ponadto Michelin rozwija wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: wiatru, biomasy i energii słonecznej. Te nowe metody produkcji energii zmniejszają bezpośrednią i pośrednią emisję CO2 o 30 000 ton rocznie.
W fabryce opon przemysłowych Michelin w Le Puy-en-Velay we Francji zainstalowaliśmy ponad 17 000 paneli słonecznych o łącznej powierzchni 3 boisk do piłki nożnej. Energia przez nie produkowana może zasilić 1200 gospodarstw domowych. Jest to jeden z największych paneli słonecznych w zakładach produkcyjnych we Francji.

Zakłady produkcyjne - Puy en Velay - Francja

Znajdź właściwą oponę

Fold down