Michelin oferuje opony przemysłowe do wszystkich typów maszyn używanych w przemyśle wydobywczym, kamieniołomach, na placach budowy, w portach i transporcie w terminalach przeładunkowych.

Innowacyjność

Innowacje przesuwające granice 

Innowacje technologiczne

Innowacyjność na rzecz naszych klientów jest motorem rozwoju Michelin od momentu powstania firmy i skutecznym sposobem wyróżniania się na tle konkurencji. Stojąc za największymi przełomami technologicznymi, takimi jak opony radialne czy opony o niskich oporach toczenia, Grupa Michelin może polegać przede wszystkim na postępie technologicznym naszych produktów i usług, które w coraz większym stopniu spełniają rzeczywiste potrzeby naszych klientów.

Na tak mocno stechnologizowanym rynku, jakim jest rynek opon przemysłowych, Michelin wybrał drogę szybkiego i nieprzerwanego opracowywania innowacji, które mogą być odpowiedzią na ekstremalne i bardzo zmienne warunki użytkowania opon przemysłowych.

Opony Przemysłowe Michelin opierają swoją strukturę badawczo-rozwojową na trzech filarach:

  • Coraz większej szybkości rozwoju nowych gam
  • Poprawie kluczowych aspektów funkcjonowania
  • Przełomowych innowacjach z poszukiwaniem nowych i radykalnych rozwiązań przy współpracy partnerskiej z producentami maszyn 

Odwiedź Centrum Technologii w Ladoux

Innowacje technologiczne

Innowacje w akcji

Sprzedajemy coś więcej niż tylko opony przemysłowe. Aby zoptymalizować osiągi opon, naszym klientom oddajemy do dyspozycji cały szereg usług. 
Wszystkie mają jeden cel: zapewnić, że każdego dnia użytkownicy zaawansowanych technologicznie opon MICHELIN w pełni wykorzystają cały potencjał ich osiągów.
Analizowanie rzeczywistych warunków pracy i użytkowania opon, dostosowywanie cykli załadunku i transportu do temperatury opon w czasie rzeczywistym, przeglądy i konserwacja opon przez cały okres eksploatacji, zarządzanie parkiem opon, zagospodarowywanie zużytych opon... To tylko kilka przykładowych usług oferowanych przez Michelin i partnerów koncernu użytkownikom opon przemysłowych na całym świecie.

Partner producentów maszyn

Dzięki ścisłej współpracy z producentami maszyn budowlanych Michelin może projektować opony najlepiej dostosowane do każdego typu maszyny i optymalizować ich osiągi. 
Potrzeby naszych partnerów są coraz większe, szczególnie w zakresie prędkości i nośności opon. Dlatego ściśle z nimi współpracując jesteśmy w stanie spełniać ich dzisiejsze potrzeby i przewidywać oczekiwania jutra.


Znajdź właściwą oponę

Fold down