Michelin oferuje opony przemysłowe do wszystkich typów maszyn używanych w przemyśle wydobywczym, kamieniołomach, na placach budowy, w portach i transporcie w terminalach przeładunkowych.

Kopalnie podziemne


Rynek

Maszyny pracujące w kopalniach podziemnych są eksploatowane w najbardziej ekstremalnych warunkach. Zagrożenia i ryzyko dla ludzi i maszyn związane z pracą w takich warunkach czynią ją niezwykle ciężką. Spadające odłamki skalne, podtopienia i wysokie temperatury to czynniki, które nieodłącznie towarzyszą wydobywaniu surowców mineralnych i wymagają 100% niezawodności opon w tych najbardziej niesprzyjających warunkach. Żeby sprostać zapotrzebowaniu na coraz większą produktywność, opony muszą także oferować coraz większą nośność.

W takich warunkach każde unieruchomienie maszyny może mieć poważne konsekwencje. Wymiana opony pod ziemią jest niezwykle czasochłonna i może pociągać za sobą stratę połowy, jak nie więcej, dziennej produkcji. Mając na uwadze te wymagania, Michelin opracował gamę zaawansowanych technologicznie opon o większej nośności i większej odporności na agresywne podłoże.

ODKRYJ NASZĄ KOMPLETNĄ GAMĘ OPON PRZEMYSŁOWYCH