Michelin oferuje opony przemysłowe do wszystkich typów maszyn używanych w przemyśle wydobywczym, kamieniołomach, na placach budowy, w portach i transporcie w terminalach przeładunkowych.

Kamieniołomy i place budowy

MICHELIN ADT - Kanał Panamski - Panama Wytrzymałość w służbie wydajności...

Michelin w terenie

Michelin jest obecny przy poszerzaniu Kanału Panamskiego, największym realizowanym obecnie projekcie budowlanym na świecie. Kanałem o długości 80 km łączącym Atlantyk z Pacyfikiem przepływa rocznie 600 mln ton towarów.

Michelin dostarcza 95% opon używanych na budowie. W samym roku 2011 było to 1564 opon. Zakończenie rozpoczętych 3 lata temu prac planowane jest na lato 2014 roku. Przy projekcie o prawdziwie międzynarodowym zasięgu pracuje nasz zespół, czuwający nad zapewnieniem optymalnych osiągów opon. Aby maszyny mogły pracować z pełną wydajnością, na bieżąco szczegółowo analizuje się parametry techniczne oraz warunki panujące na trasach przejazdu maszyn i na ich podstawie dobiera się odpowiednie ciśnienie w oponach.