Michelin oferuje opony przemysłowe do wszystkich typów maszyn używanych w przemyśle wydobywczym, kamieniołomach, na placach budowy, w portach i transporcie w terminalach przeładunkowych.

MICHELIN Earthmover Professionals

Specjaliści od opon przemysłowych MICHELIN w Europie

Tak samo jak Michelin, ty również chcesz jak największych osiągów opon przemysłowych. Identyfikujemy najlepszych profesjonalnych sprzedawców opon działających w tym sektorze, ekspertów zdolnych zapewniać na miejscu u klinta stałe, wysokiej jakości profesjonalne usługi świadczone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i z przestrzeganiem zalecanych przez Michelin sposobów ochrony środowiska. To "Specjaliści od opon przemysłowych MICHELIN", którzy są w stanie zaoferować klientom na całym świecie najbardziej zaawansowane i zindywidualizowane rozwiązania.

Start programu 

Michelin uruchamia program MICHELIN Earthmover Professionals w 13 krajach w Europie Zachodniej. Zasadność programu została dowiedziona wynikami audytów przeprowadzanych przez organizacje zewnętrzne podczas montażów i demontażów opon przemysłowych Michelin.

Cztery zobowiązania specjalistów biorących udział w MICHELIN Earthmover Professionals

Zobowiązanie nr 1: PROFESJONALIZM

Sprzedawcy specjalizujący się w oponach przemysłowych przechodzą odpowiednie szkolenia, a ich fachowa wiedza o oponach znalazła prawdziwe uznanie w oczach klientów: 

  • Technicy są systematycznie audytowani w terenie przez niezależne organizacje 
  • Ich wiedza jest aktualizowana na bieżąco poprzez regularne szkolenia
  • Udzielają najlepszych zaleceń, aby optymalizować osiągi opon klientów
MICHELIN Earthmover Professionals

Zobowiązanie nr 2: WYPOSAŻENIE

Specjaliści od opon przemysłowych MICHELIN oferują wysokiej jakości produkty dostosowane do działalności klienta i wyjątkowe usługi, które umożliwiają podniesienie wydajności: 

  • Specjaliści dysponujący odpowiednim sprzętem pracują na miejscu u klienta 
  • Oferują serwisowanie i dobór najlepszych opon przemysłowych.

Zobowiązanie nr 3: BEZPIECZEŃSTWO / ŚRODOWISKO

Specjaliści od opon przemysłowych drobiazgowo przestrzegają zasad BHP i ochrony środowiska:

  • Ich technicy przechodzą odpowiednie szkolenia w zakresie standardów BHP i ochrony środowiska klientów 
  • Dbając o zagospodarowanie zużytych opon, technicy postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska

Zobowiązanie nr 4: BLISKOŚĆ

Specjaliści biorący udział w MICHELIN Earthmover Professionals są przez cały czas w pobliżu, czekając w gotowości do działania 

  • Czuwają nad monitorowaniem i konserwacją opon u klienta
  • Mobilne zespoły techników są dostępne na każde wezwanie i zapewniają pomoc we wszystkich przypadkach
  • Na prośbę klienta specjaliści będą pracować nad indywidualnymi rozwiązaniami
MICHELIN Earthmover Professionals (ENG)
Our dealers

Znajdź właściwą oponę

Fold down